Printer Friendly Version Режим уласка у Рeпублику Србију за држављане Републике Србије (14. мај 2020. године) @ 14 May 2020 11:36 AM

Одлуком о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију („Службени гласник РС“, бр. 37/20 од 19. марта 2020. године), која је донета у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19 затворени су сви гранични прелази за улазак путника у Републику Србију. Изузетно, у складу са националним интересима и из хуманитарних разлога, улазак преко граничних прелаза у Републику Србију може се привремено омогућити на основу претходно издатог одобрења надлежног органа државне управе Републике Србије.

ПРОЦЕДУРА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ УЛАСКА:

Захтев за одобрење уласка у Републику Србију држављани Републике Србије y Јапану треба да поднесу Амбасади Републике Србије у Токију, на e-mail embassy.tokyo@mfa.rs најмање пет радних дана пре планираног путовања.

Захтев треба да садржи следеће податке:
1.  Име и презиме
2.  ЈМБГ
3.  Број важећег пасоша Р. Србије уз достављање копије пасоша у прилогу мејла
4.  Адреса у Србији (град, улица и број) на којој ће боравити током изолације у кућним условима у случају изрицања епидемиолошке мере 
5. Начин путовања – копија авио карте и назначен број резервације и e-mail са ког је купљена авио карта, уз  навођење тачног итинерера путовања, укључујући и места преласка граница држава у транзиту
6.  Разлоге хитности путовања
7.  Контакт телефон и e-mail адреса

У поступак ће бити узети само комплетни захтеви.

ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ

1. Држављани Републике Србије који поседују горе наведено одобрење могу ући у Републику Србију без одређивања мера стављања под здравствени надзор (изолација у кућним условима) ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 72 сата, издат од стране референтне лабораторије земље из које долазе или улазе у Републику Србију.
Деца до 12 година не морају имати тест на присуство вируса SARS-CoV-2, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседују негативан тест.
2. Држављани Републике Србије који приликом уласка немају PCR тест, при чему не показују симптоме заразне болести COVID-19, биће стављени под санитарни надзор (изолација у кућним условима 14 дана);
3. Држављани Републике Србије који уђу у Републику Србију без теста и одреди им се мера здравственог надзора, имају могућност да им се наведена мера укине уколико у периоду трајања мере добију негативан PCR тест, издат од стране референтне лабораторије у Србији, на лични захтев и о сопственом трошку;
4. Држављани Републике Србије код којих се уочавају симптоми заразне болести COVID-19, одмах се упућују у одговарајућу здравствену установу и према њима се поступа у складу с протоколом, што су дужни да прихвате.