Printer Friendly Version Предавање о Србији на Meиђи универзитету (20. јул 2023. године) @ 26 July 2023 10:56 AM
 
На позив професора Коићија Тојокаве са Факултета за друштвене науке Универзитета Меиђи, катедра Историја западне цивилизације, сарадница Амбасаде Тијана Нагато одржала је презентацију на јапанском језику на тему историје и културе Србије.
 
Уз кратки уводни део о Србији, дат је преглед најважнијих историјских дешавања, приказано културно наслеђе Србије, обичаји и традиција. Последњи део презентације односио се на историјске везе Србије и Јапана.
 
Предавању је присуствовало двадесет студената друге године студија историје западне цивилизације, који су постављали питања о верским обичајима, пре свега слави, туристичким локалитетима, језику и везама са земљама у окружењу.
 
Студенти су имали прилику да погледају и промотивне видео записе о Србији.